miércoles, 15 de diciembre de 2010

Tractament

VÍDEO

El principal objectiu en el tractament de la paràlisi cerebral és aconseguir que els pacients aconsegueixen el màxim grau d'independència dins de les limitacions imposades per la seva minusvalidesa motora. És necessari que els infants que neixen amb paràlisi cerebral precisin una bona planificació coordinada des de diferents àmbits i contextos que són: la família, el sistema educatiu, la societat... Ja que aquests si són coordinats de manera aïllada poden suposar elements negatius per a la persona amb la discapacitat.

Hi ha diverses etapes al llarg de la paràlisi cerebral però una de les més importants és l’etapa de l’educació integral.

·         - S’han de tenir presents les característiques de l’infant i oferir els suports necessaris per poder desenvolupar les seves capacitats d’aprenentatge.
·      - S’ha de considerar a l’infant no com un alumne o un pacient sinó com a una persona en fase de desenvolupament i formació que ha d’integrar els dos processos per aprofitar al màxim les seves capacitats.
·         - S’ha d’afavorir una integració òptima en el seu entorn social.

No hay comentarios:

Publicar un comentario