martes, 14 de diciembre de 2010

Tractament segons l'edat

VÍDEO


- Etapa Infantil: Serà fonamental incidir de manera preventiva, i per tant sobre tots els nens, en els requisits de la lectura. Entre tots ells serà clau l'augment de la consciència fonològica. Per a això s'utilitzaran materials orals (encara no s'ha començat la lectura), en els quals els nens hauran de crear rimes, derivar paraules,dividir paraules en síl.labes, etc.


- Entre els 6 i els 9 anys els objectius seran d'una banda augmentar la consciència fonològica, tant oral com escrita, i de l'altra millorar l'automatització de la mecànica lectora. Per al primer s'utilitzaran recursos similars als de l'etapa anterior, per la segona es tractarà d'aconseguir que el nen practiqui el més possible la lectura en veu alta. Tant en aquest moment, com en els posteriors, és fonamental que el subjecte llegeixi el més possible com a forma de millorar les seves habilitats. No obstant això no és tasca fàcil, ja que el nen o adult amb dislèxia el llegir pot resultar una tasca esgotadora i poc grata. Per tant serà fonamental trobar textos adequats a l'edat i interessos del subjecte i motivar de manera que llegir li resulti una activitat atractiva.En aquesta mateixa línia també serà fonamental conscienciar els pares i professors d'aquestes edats de les dificultats del nen, de manera que no se li exigeixi per sobre de les seves possibilitats ni es senti inferior als seus companys.

- A partir dels 10 anys està comprovat que és difícil augmentar la consciència fonològica i l'automatització de la lectura. Des d'aquest moment els objectius seran diferents; buscant fonamentalment l'ensenyament d'estratègies de comprensió de textos (cerca de paraules clau, subratllat, resum, etc.).No hay comentarios:

Publicar un comentario