martes, 14 de diciembre de 2010

Mestres

VÍDEO

Per als professionals de l’ensenyança és de vital importància detectar precoçment els problemes de dislèxia si volen atendre adequadament la diversitat i contribuir a afavorir el desenvolupament personal, social i acadèmic d’aquests nens, evitant augmentar els problemes que alguns alumnes tenen a aquesta àrea d’aprenentatge tan crucial al nostre sistema educatiu. Són infants que des de l' inici de l’aprenentatge de la lecto-escriptura experimenten el fracàs en primera persona, i en ocasions fins i tot abans que s’inicií aquest aprenentatge, perquè amb freqüència, també manifesten dificultats en la integració dels colors, les formes, els tamanys, l’orientació espacial, confonen conceptes temporals com les hores, els dies de la setmana... solen manifestar tendència cap a la desorganització, distracció i torpesa motriu, tenen dificultats amb la comprensió i compliment d’instruccions orals i al desenvolupament del llenguatge oral, així com dificultats fonològiques i de pronunciació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario