martes, 14 de diciembre de 2010

Deficiència visual


Un deficient visual és una persona amb una visió que no arriba, malgrat les correccions òptiques adients, el 100% de resta visual. La resta visual la formen dos paràmetres de definició visual: la agudesa i el camp.
- AGUDESA VISUAL: És la capacitat de distingir les formes dels objectes a certa distància i es mesura amb la proba de les lletres (o les formes geomètriques) de minvant grandària, establint cada línia, vista o no, un 10% de agudesa visual.
- CAMP VISUAL: És l’angle que l’ull veu, corresponent 90º a cada ull (total 180º). El camp es redueix, bé "tancant-se" pels costats, bé de forma aleatòria, a causa de taques que es formen a l’ull.
La persona que, malgrat l’ús de correccions òptiques, no aconsegueix arribar al 100%, però supera el 50% de resta visual porta una vida normal i possiblement no tingui consciència de la seva disminució. En canvi, per sota del 50%, comença a tenir dificultats evidents i es diu que té baixa visió. S’ha de tenir en compte que, per sota del 20% de resta visual, les dificultats visuals són severes i fan imprescindible l’ús de tècniques d’adaptació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario