martes, 14 de diciembre de 2010

Suports tècnics

Les pròtesis auditives i les ajudes tècniques (audiòfons, implants coclears, emissores FM) faciliten a les persones sordes un accés més bo al so, a la parla i a la llengua oral de l’entorn cultural, social i laboral.

- L’AUDIÒFON: És un dispositiu electroacústic que amplifica els sons de l’entorn i potencia els sons de la parla per damunt dels ambientals. Els alumnes amb sordeses fins a 90 dB obtenen habitualment bona resposta auditiva amb l’audiòfon. Hi ha diferents tipus d’audiòfons. La tecnologia digital facilita la discriminació del llenguatge i de la comunicació dels nens sords.
LES EMISSORES DE FREQÜÈNCIA MODULADA: Es tracta d’un sistema de transmissió a distància, format per un emissor que generalment porta el professor i per un receptor que porta l’alumne sord, connectat al seu audiòfon. L’equip pot ser portàtil, petit i de poc pes, i permet la mobilitat del professor i els alumnes. Aquesta opció ofereix situacions acadèmiques més facilitadores per l’alumne amb discapacitat auditiva. Els avantatges que té aquest sistema són que redueix el soroll ambiental i que resol el problema de la distància. 
També es poden utilitzar per escoltar la televisió, música (aparells de CD, MP3…) i qualsevol altre aparell, connectant-lo a la sortida d’àudio.

L’IMPLANT COCLEAR: És una pròtesi auditiva que transforma els senyals acústics en senyals elèctrics; té components interns i externs. La part interna, que es col·loca mitjançant cirurgia, està composta per uns elèctrodes que s’introdueixen dins de la còclea, i per un transformador amb un imant col·locat darrere l’orella, a sota de la pell. La part externa, formada pel micròfon, el microprocessador, les bateries o piles i el transmissor, amb els cables corresponents, capta els sons i els transmet a la part interna. La part externa té forma retroauricular o de petaca.


No hay comentarios:

Publicar un comentario