martes, 14 de diciembre de 2010

Diagnòstic

La dislèxia es manifesta fonamentalment a la dificultat d’aprendre a llegir i escriure correctament, situant el rendiment del nen en aquestes àrees substancialment per sota de l’edat cronològica del subjecte, el seu Q.I. i l’escolaritat pròpia de la seva edat.
Per dur a terme un diagnòstic correcte, s’haurà de realitzar un diagnòstic diferencial que permeti descartar les següents problemàtiques:
 
- Defectes sensorials (visuals i/o auditius)
- Q.I. per sota de la normalitat
- Pertorbació emocional primària
- Manca d’instrucció
- Problemes de salut greus que mediatitzin l’aprenentatge
- Lesió cerebral que pugui afectar l’àrea del llenguatge
- Retràs greu del desenvolupament

També pot ser significatiu per establir un diagnòstic de dislèxia, tenir en consideració l’existència de dificultats similars a la família.

No hay comentarios:

Publicar un comentario