martes, 14 de diciembre de 2010

A l'escola

VÍDEO

El professor que tingui un alumne amb discapacitat auditiva a l’aula haurà de tenir en compte algunes de les recomanacions següents:

LA COMUNICACIÓ 

- Cal escriure missatges o frases clau senzilles, per facilitar l’enteniment i, sobretot, utilitzar comentaris aclaridors freqüents.
- En el cas del llenguatge de signes, tot i que hi hagi un intèrpret present heu de parlar directament a l’individu. Heu d’utilitzar tant com sigui possible gesticulacions i expressions facials.
- Per cridar l’atenció de la persona heu de moure la mà o tocar-lo lleugerament a l’espatlla.
- Heu de parlar amb naturalitat i claredat sense exagerar ni remarcar massa.


RELACIONAT AMB LA LECTURA LABIAL...
-  No heu de parlar mai sense que l’estudiant estigui mirant directament.
-  Mentre es parla, no us poseu la mà a la boca... és a dir, eviteu qualsevol interferència en la lectura labial.
-  La persona sorda té una falta de vocabulari, no coneix tots els girs de les frases i no reconeix totes les paraules, per això heu de tenir en compte que: heu de construir frases no gaire llargues ni concretes i evitar parlar de manera rudimentària.
-  Si és necessari, cal acompanyar la comunicació verbal amb un gest o una paraula escrita.

UBICACIÓ ESPACIAL
- L’estudiant amb disminució auditiva ha d’estar ben situat a l’aula, a les primeres files, a prop de les persones que parlen.
- La seva posició ha de possibilitar també l’orientació cap als companys segons el tipus d’activitat.
- S’ha de situar lluny d’àrees sorolloses.
-  No ha d’estar mirant de cara a la llum. La labiolectura és millor si la llum prové de darrere de l’estudiant.

No hay comentarios:

Publicar un comentario