miércoles, 15 de diciembre de 2010

Paràlisi cerebral

Què és?

És una paràlisi no progressiva deguda a una lesió cerebral produïda, abans, durant o després del naixement que es tradueix en algun grau de discapacitat (limitació en l'activitat i possible restricció en la participació).

Tipus
La paràlisi cerebral s'ha dividit en quatre categories principals: espàstica, atetósica, atàxica i les formes mixtes.
- Paràlisi cerebral espàstica: Els músculs estan paralitzats i rígids; és la forma més freqüent, ja que suposa el 70% dels casos. L'hemiplegia, que afecta ambdues extremitats d'un costat, i la diplegia, que afecta les quatre extremitats però en major grau a les cames, són manifestacions freqüents. Els xiquets amb afectació lleu poden tenir una limitació només en certes activitats, com la carrera.
- Paràlisi atetòsica: Representa el 20% del total dels pacients amb paràlisi cerebral. Es caracteritza per moviments lents involuntaris de les extremitats o del tronc i l'arrel dels membres. Poden aparèixer també moviments violents semblants a què s'observen en pacients amb corea. Aquests dos tipus de moviments s'accentuen en situacions de tensió emocional i poden desaparèixer durant el son.
- Paràlisi cerebral atàxica: És poc freqüent (el 10% dels casos), i es caracteritza per debilitat i alteracions de l'equilibri i de la coordinació.
- Formes mixtes: Són freqüents i combinen aspectes de les anteriors. També són possibles alteracions de la visió, crisis convulsives i retard mental.


No hay comentarios:

Publicar un comentario